Français
English
العربية
Cinémathèque de Tanger

تكريم أنخيل فاسكيس

تكريم أنخيل فاسكيس

من 15 نوفمبر إلى 16 نوفمبر

ارتبط اسم أنخيل فالكيس بمدينة طنجة، التي ازداد فيها، من خلال تحفته الروائية “الحياة البئيسة لخوانيطاناربوني” والتي نشرها سنة 1976 . تكريم أنخيل فالكيس من خلال عرض 4 أفلام.

الدخول مجاني

بشراكة مع معهد ثيرفانطيس في طنجة